Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Nghị quyết Hội nghị viên chức người lao động năm học 2021-2022
In trang

           SỞ GD& ĐT NGHỆ AN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

       Số: 118  /NQ-THPTQL3                                                Quỳnh Lưu ngày 28 tháng 9 năm 2021

                                

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, được sự đồng ý của Lãnh đạo và Chi bộ Trường THPT Quỳnh Lưu 3

Hôm nay ngày 28.tháng 09 năm 2021 chuyên môn phối hợp với Công đoàn Cơ quan Trường THPT Quỳnh Lưu 3 tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động  năm  2021-2022

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động cơ quan năm  2020-2021triển khai nhiệm vụ công tác năm  2021-2022 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến đóng góp vào các quy chế; các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên.

Sau quá trình thảo luận, trao đổi của các đại biểu, Hội nghị thống nhất quyết nghị:

1. Thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động cơ quan năm 2020-2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021-2022 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng hợp ý kiến của viên chức, người lao động đóng góp vào quy chế cơ quan.

2. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung và chương trình công tác của cơ quan, Hội nghị tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trường THPT Quỳnh Lưu 3 năm  2021-2022 như sau:

- Nhà trường KĐCL đạt mức độ 2-3 và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2026.

       - Nhà trư­ờng đạt danh hiệu Tập thể HTTNV(tập thể lao động TT); 4/4 tổ đạt LĐTT trong đó 2 tổ đạt LĐTTXS; các tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt HTTNV trở lên.

      - 100% CBGV-NV, HS có tư tưởng chính trị tốt, không vi phạm pháp luật. 100% CBGVNV có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tận tâm, tận lực, tâm huyết với học sinh.

        - Lao động tiên tiến cả năm đạt 95% trở lên, phấn đấu đạt 10 đến 13 CSTĐCS, 2 bằng khen Bộ trưởng, 1-2 bằng khen UBND Tỉnh. Xếp loại chuẩn giáo viên xuất sắc trên 20%. Xếp loại VC xuất sắc:  từ 18%-20% tổng số HTTNV.

        - Xếp loại Hiệu trưởng, Hiệu phó : 100 % HTTNV trở lên. Đạt 10-13 SKKN cấp CS. Có 10-15 GVDG đạt cấp trường. Có 3-4 GV học Thạc sĩ.

        - Thi tốt nghiệp THPT đạt  98% trở lên, phấn đấu ĐTB các môn thi cao bằng TBM thi của Tỉnh và xếp hạng của các môn thi, khối thi TN THPT nằm trong khoảng thứ 28 đến 30 của Tỉnh. Đỗ đại học điểm cao 1- 2 em. Có từ 13-15 em đạt điểm cao 27 điểm trở lên của các khối thi ĐH. Tỉ lệ bỏ học dưới 1%.

        - HSG Tỉnh K12 đạt từ  60% trở lên xếp hạng trong tốp thứ 20 của Tỉnh. Thi KHKT cấp Tỉnh đạt 1-2 sản phẩm có giải.

- Tỉ lệ xếp loại học lực toàn trường  97% từ trung bình trở lên

- Ti lệ xếp lực học khá trên 57% 

- Học sinh giỏi toàn diện đạt 20 % trở lên

- Lên lớp đạt 99 % trở lên

          - Kết nạp 2-3 đảng viên GV và 2-3 đảng viên HS. 

3. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra, góp phần xây dựng Trường  THPT Quỳnh Lưu 3ngày càng lớn mạnh.                                

                                                        

Nơi nhận:                                                                                          TM. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

- Sở GD-ĐT, CĐGD Nghệ An (B/c)                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Lãnh đạo (B/c);

- Các tổ CM, CĐ (T/h);

- Lưu VT, CĐ

                                                                  

                                                                                                                Nguyễn Bá Tình

Tin mới
Đăng nhập