Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Kế hoạch tuần 6 năm học 2021-2022
In trang

         SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày: 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)

Trực phụ trách HĐGVCN: Vũ Văn Tân- Phó Hiệu trưởng

Trực vệ sinh trường: Lớp 12D5- GVCN : Trần Kim Hoa (buổi sáng)

                                       Lớp 11A3-GVCN: Lê Thị Mai (buổi chiều)

Thứ/ Ngày

Trực chính

BGH

Trực nền nếp

Trực

Bv

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi Tối

Thứ 2

11/10

S: T. Tân

C. T. M.Tình

Ban nền nếp

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 6 h 45: Sinh hoạt 15P

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- CB đảng viên hoàn thành nạp đăng ký thực hiện CT 05/CTTW

- Tiết 4: Họp Cấp uỷ BGH

- Tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở (Công nghệ, Giáo dục thể chất, Tin)

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

- Đ/c B.Tình họp tại huyện

- 12D5- VS

 

- 20 giờ: Họp các tổ CM (trực tuyến qua LMS)

Thứ 3

12/10

S: T. M.Tình

C: C. Hồng

Nghỉ: T. Tân

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- Tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở (Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân)

- 11A3 VS

 

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

- 20 giờ 15: Chi uỷ, trưởng đoàn thể và đảng viên theo dõi BD quần chúng họp với các đối tượng đảng GV (trực tuyến qua LMS)

Thứ 4

13/10

S: Đ/c Hồng

C: Đ/c Tân

Nghỉ:

T.M. Tình

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- Các lớp K11 lao động theo KH của Ban LĐ

- Tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

- 12D5-VS

 

 

Thứ 5

14/10

S: Đ/c Tân

C: Đ/c M. Tình Nghỉ: C. Hồng

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- BGH kiểm tra Kế hoạch GD của GVCN và dữ liệu HS trên VNEDU, bản cam kết thi đua của HS

- 11A3 VS

- Tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở (Toán, Hóa học, Ngữ Văn, Địa lí, Ngoại ngữ)

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

 

Thứ 6

15/10

S: Đ/c Tân

C: Đ/c Hồng

Nghỉ:

T.B.Tình

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- Tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

- 12D5-VS

- 20 giờ: dạy học trực tuyến Nghề PT

Khối 11

 

Thứ 7

16/10

S: Đ/c Hồng

C: Đ/c M.Tình

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: dạy và học trực tiếp Khối 12+Khối 10

- 11A3 VS

- 13 giờ 30: Dạy học trực tiếp Khối 11

- 14 giờ 20: Dạy thêm ôn tập; BDHSG khối 12

 

CN

17/10

BGH

 

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ 30: Hội nghị Ban ĐD PHHS trường

- 14 giờ 30: Đại Hội chi đoàn GV

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần 6-  năm học 2021-2022

- Dạy học theo TKB và theo KH Tuần 6. Tối thứ 6: khối 11 học trực tuyến nghề PT.

- Toàn thể CBGV-NV, HS tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, VSMT. CBGVNV thực hiện nghiêm túc Quy chế CM dạy học, nhập điểm KTĐGTX lên VNEDU.  Đảm bảo nghiêm túc “5K” trong suốt quá trình dạy học.  Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế văn hoá nơi công sở.

- Khối sáng sinh hoạt 15 phút từ : 6 giờ 45,  Đội cờ đỏ của Đoàn thực hiện nhiệm vụ chấm nền nếp. Ban lao động tổ chức QL lao động tuần 6 theo KH.

- GVCN tổ chức chào cờ tại lớp,  giáo dục HS mọi mặt.  GVCN cả 3  khối  hoàn thành kế hoạch GD học sinh,  nhập lý lịch HS lên VNEDU và Số ĐT sổ liên lạc điện tử để BGH kiểm tra. Hoàn thành thu nạp bản cam kết thi đua học tập, rèn luyện, phòng chống dịch bệnh của HS, đăng ký gửi xe. Quyết toán tiền HP tháng 9, BHYT bắt buộc.

- Tăng cường Ôn tập thi TNTHPT K12, Bồi dưỡng các đội tuyển HSG 12 trực tiếp hoặc trực tuyến. Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ CM theo KH và theo NCBH. Phân công dạy thay cho các đc đi công tác tập huấn dạy học trực tuyến theo lịch của Sở.

- Ban giám hiệu kiểm tra nền nếp thực hiện QC văn hoá công sở của CBGVNV,  KHGD của GVCN và nhập dữ liệu HS trên VNEDU của GVCN.

- Các bộ phận BGH, Đoàn thể, Tổ chuyên môn, VPHC tiếp tục chuẩn bị các minh chứng 5 năm theo nhiệm vụ giao phụ trách cho KĐCL để Tuần 7 tổng kiểm tra toàn trường.

- Chỉ đạo Hội Nghị Ban đại diện CMHS cấp trường, ĐH CĐ GV theo KH.

 

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                               Nguyễn  Bá Tình                 

 

 

 

 

 

Tin mới
Đăng nhập