Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Kế hoạch tuần 9 năm học 2021-2022
In trang

         SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

KẾ HOẠCH TUẦN 9  NĂM HỌC 2021-2022 ( Điều chỉnh)

(Từ ngày: 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)

Trực vệ sinh trường: Lớp 10A1- GVCN: Trần Minh Vĩnh

                                       Lớp 11C1-GVCN: Nguyễn Thị Phương Thảo

Thứ/ Ngày

Trực chính

BGH

Trực nền nếp

Trực

Bv

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi Tối

Thứ 2

01/11

S: T. Tân

C. T. M.Tình

Ban nền nếp

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

- 7 h: GVCN điều hành SHCN tiết 1 trực tuyến

- Tiết 4: Họp Cấp uỷ, BGH

 

- BDHSG K12 trực tuyến

- 10A1- VS

 

Thứ 3

02/11

S: T. M.Tình

C: C. Hồng

Nghỉ: T. Tân

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

 

- 14 giờ: Dạy học nghề PT K11 trực tuyến

- BDHSG K12 trực

tuyến

- Đ/c B. Tình th tại huyện

- 11C1 VS

 

Thứ 4

03/11

S: Đ/c Hồng

C: Đ/c Tân

Nghỉ:

T.M. Tình

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

 

- 14 giờ 30: Họp Chi bộ trực tuyến

- BDHSG K12 trực tuyến

- 10A1- VS

 

Thứ 5

04/11

S: Đ/c Tân

C: Đ/c M. Tình

Nghỉ: C. Hồng

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

.

- BDHSG K12 trực tuyến

- 11C1- VS

 

 

Thứ 6

05/11

S: Đ/c Tân

C: Đ/c Hồng

Nghỉ:

T.B.Tình

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

 

- BDHSG K12 trực tuyến

- 10A1- VS

 

 

Thứ 7

06/11

S: Đ/c Hồng

C: Đ/c M.Tình

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tuyến

theo TKB số 5

 

- BDHSG K12 trực tuyến

- 11C1- VS

 

CN

07/11

T. B. Tình

 

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- BDHSG K12 trực tuyến

- BDHSG K12 trực tuyến

-20 giờ tập huấn toàn thể CBGV về KTĐG trực tuyến trên LMS

Nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần 9-  năm học 2021-2022

- Cả 3 khối dạy& học  trực tuyến theo TKB mới số 5. Dạy học nghề PT, BDHSG K12, tập huấn trực tuyến theo KH.

- Toàn thể CBGV-NV, HS nổ lực cố gắng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc “5K” tại nơi làm việc, nơi cư trú và nơi cách ly tại địa phương. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, VSMT. Thực hiện nghiêm túc QCCM,  nội quy, quy chế dạy học trực tuyến, đảm bảo an toàn trong dạy học trực tuyến.

- Tiếp tục phát động các cuộc thi qua mạng: Học tập làm theo Bác, Biên cương tổ quốc, Quỳnh Lưu 3 trong mắt em, tiếp tục chuẩn bị hoàn thiện ở nhà các SP Cuộc thi STKHKT.

- GVCN quan tâm giáo dục HS mọi mặt, kiểm tra nhiệm vụ HS qua sinh hoạt CN trực tuyến. Động viên HS ổn định tâm lý, chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện để học tập trực tuyến có hiệu quả và an toàn.

- GVCN 2 lớp trực điều hành HS đến trường vệ sinh trường theo nhóm đảm bảo 5 K.

- Ban giám hiệu trực theo khối KT-GS nền nếp, nhiệm vụ giáo viên trên lớp khi dạy học trực tuyến. Tổ chức tiếp nhận và phân chia quà ủng hộ của các tập thể, cá nhân, đoàn thể tới CBGV-HS ở các điểm cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Các bộ phận ban KĐCL trường chuẩn QG theo tiêu chuẩn đã phân công triển khai kiểm tra hồ sơ: các bộ phận BGH, Đoàn thể, Tổ chuyên môn, VPHC.

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                             Nguyễn  Bá Tình          
Tin mới
Đăng nhập