Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Kế hoạch tuần 11 năm học 2021-2022
In trang

         SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày: 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)

Trực vệ sinh trường: Lớp 10A3- GVCN: Hồ Bá Nhàn

                                       Lớp 11D2-GVCN: Hoàng Trung Bằng

Thứ/ Ngày

Trực chính

BGH

Trực nền nếp

Trực

Bv

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi Tối

Thứ 2

15/11

S: T. Tân

C. T. M.Tình

Ban nền nếp

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: Dạy và học trực tiếp Khối 12

theo TKB số 7

- Đ/C Tân, M. Tình học TT (GDQP đối tượng 3 tại Viện KS QL từ 15/11-26/11)

 

- 10A3- VS

- 13 h 45: Dạy và học trực tuyến Khối 10, 11

theo TKB số 7

- Tiết 5: GVCN K10+11điều hành SHCN tiết 1 trực tuyến

 

- BDHSG K12

 

- Từ 20 giờ Cả 3 khối Thi trực tuyến KTGK1 các môn: GDQP- GDCD- Công nghệ

Thứ 3

16/11

 

S: C. Hồng

C: T. M. Tình

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: Dạy và học trực tiếp Khối 12

theo TKB số 7

- Đ/c Giang duyệt lương tại Sở

- 11D2 VS

- 13 h 45: Dạy và học trực tuyến Khối 10, 11

 

- BDHSG K12

- 20 giờ: Dạy học nghề PT K11 trực tuyến

 

Thứ 4

17/11

S: T. B. Tình

C: T. Tân

 

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: Dạy và học trực tiếp Khối 12

theo TKB số 7

- 10A3- VS

- 13 h 45: Dạy và học trực tuyến Khối 10, 11

- BDHSG K12

- Đ/ C B.Tình học TT CCLLCT(từ 17/11-24/11)

 

Thứ 5

18/11

S: C. Hồng

C: Đ/c M. Tình

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: Dạy và học trực tiếp Khối 12

theo TKB số 7

- 11D2 VS

- BTC chấm và tổng kết cuộc thi sáng tác Thơ, Văn 20/11 và thi Video clip “QuynhLuu3 in my Eyes”

- 13 h 45: Dạy và học trực tiếp Khối 10, 11

- BDHSG K12

 

 

Thứ 6

19/11

S: C. Hồng

C: T. B. Tình

 

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7 giờ: Dạy và học trực tiếp Khối 12

theo TKB số 7

- 10A3- VS

- 13 h 45: Dạy và học trực tiếp Khối 10, 11

- BDHSG K12

 

 

Thứ 7

20/11

S: Đ/c Hồng

C: T. Tân

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Từ 7 giờ đến 9 giờ: 39 lớp sinh hoạt GD truyền thống tại lớp học (GVCN phụ trách)

- 11D2- VS

- Từ 9 giờ: CBGVNV toạ đàm ngày NGVN 20/11

Happy Vietnamese Teachers Day

(Nghỉ học)

 

 

CN

21/11

T.M. Tình

 

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- 7h 30: Chấm thi các dự án thi KHKT cấp trường tại các lớp

- BDHSG khối 12

- 13 giờ 45 dạy trực tuyến cả 3 khối 10,11,12( bù TKB thứ 7)

- Từ 20 giờ: Dạy bù trực tuyến các tiết trùng giờ chưa dạy được ở buổi chiều

Nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần 11-  năm học 2021-2022

- Dạy học theo TKB số 7 và KH tuần 11: Khối 12 trở lại trường học trực tiếp từ thứ 2. Khối 10+ 11 tiếp tục dạy học trực tuyến từ chiều thứ 2 đến thứ 4. Từ thứ 5 khối 11, 10 trở lại trường học trực tiếp theo KH.  Dạy học nghề PT trực tuyến, Tăng cường ôn luyện, BDHSG K12. Chiều, Tối Chủ Nhật dạy bù trực tuyến TKB ngày Thứ 7.

- Chấm bài môn Văn thi KTGK1 trực tuyến, lên điểm các môn thi KTGK1 trực tuyến, tổ chức kiểm tra trực tuyến vòng 2 những HS chưa tham gia vòng 1.

- Toàn thể CBGV-NV, HS nổ lực cố gắng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc “5K” tại lớp, trường, nơi cư trú. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, VSMT. Thực hiện nghiêm túc QCCM,  nội quy, quy chế dạy học trực tiếp,  trực tuyến, đảm bảo an toàn trong dạy học trực tuyến. Tham gia toạ đàm ngày NGVN 20/11 theo kế hoạch tại Hội trường. Các tổ, nhóm CM tổ chức thao giảng, dự giờ trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Tiếp tục phát động các cuộc thi qua mạng: Học tập làm theo Bác, Biên cương tổ quốc. Chấm và tổng kết cuộc thi Quỳnh Lưu 3 trong mắt em, Chấm SP Cuộc thi STKHKT để lựa chọn các dự án có chất lượng đăng ký thi cấp Tỉnh. Tổng kết cuộc thi sáng tác thơ về ngày NGVN 20/11. Tổng kết thi đua, trao thưởng sáng 20/11.

- GVCN quan tâm giáo dục HS mọi mặt, kiểm tra nhiệm vụ HS qua sinh hoạt CN trực tiếp, trực tuyến. Phối hợp với Chi hội cha, mẹ học sinh lớp, Ban HĐNGLL để tổ chức hoạt động GD truyền thống “Tôn sư trọng đạo” theo đơn vị lớp sáng thứ 7. Quyết toán học phí tháng 9,10,11, BHYT, Gửi xe HS, Hội phí PHHS trường.

- GVCN 2 lớp trực điều hành HS đến vệ sinh trường đảm bảo 5 K. Ban lao động xây dựng KH lao động vệ sinh MT.

- Ban giám hiệu trực theo khối KT-GS nền nếp, nhiệm vụ giáo viên trên lớp khi dạy học trực tuyến và trực tiếp.

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                               Nguyễn  Bá Tình                 

 

 

 

 

 

Tin mới
Đăng nhập