Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Kế hoạch Tuần 15 năm học 2021-2022
In trang

       SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

KẾ HOẠCH TUẦN 15 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày: 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

Phụ trách hội ý GVCN: Trần Thị Hồng- Phó Hiệu trưởng

Trực vệ sinh trường: Lớp 10D1- GVCN: Đào Thị Minh Hương

Lớp 11D6-GVCN:  Phạm Đình Hùng

Thứ/ Ngày

Trực chính

BGH

Trực nền nếp

Trực

Bv

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi Tối

Thứ 2

13/12

T. Tân

 

Ban nền nếp

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học theo TKB số 10

- 6 giờ 50: Hội ý HĐGVCN

- 7giờ 00 phút:Tiết 1: cả 3 khối VGCN trực tiếp

- Gặp mặt đội tuyển thi HSG Tỉnh Khối 12(BGH, TTCM, các Đoàn thể, GVBD, HSG) tại Hội trường

- Tiết 4: Họp Cấp uỷ, BGH, Tổ trưởng, CTCĐ, BTĐ

- T.BTình học TT CCCT: 13-18

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, BDHSG Khối 12, Học GDQPAN theo TKB

- Lớp 10D1 VS

 

 

Thứ 3

14/12

 

C. Hồng

T. M.Tình nghỉ

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tiếp

- 14 giờ: Các tổ, nhóm CM tổ chức dạy đổi mới PPDH theo NCBH

- Họp các tổ CM

- Lớp 11D6 VS

 

Thứ 4

15/12

T. MTình

T. Tân nghỉ

 

 

 

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tiếp

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, BDHSG Khối 12, Học GDQPAN theo TKB

- Lớp 10D1 VS

 

Thứ 5

16/12

C. Hồng

T.B.Tình nghỉ

 

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tiếp

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, BDHSG Khối 12, Học GDQPAN theo TKB

- Lớp 11D6VS

 

Thứ 6

17/12

T. Tân

C. Hồng nghỉ

 

T. Bắc

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

 

- Dạy và học trực tiếp

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, BDHSG Khối 12, Học GDQPAN theo TKB

- Lớp 10D1 VS

 

Thứ 7

18/12

T. M Tình

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy và học trực tiếp

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy nghề PT khối 11

- 14 giờ: Công đoàn tổ chức thi đấu bóng chuyền 4 tổ CM

- Lớp 11D6 VS

 

 

 

CN

19/12

T.M.Tình

 

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Các tổ KĐCL làm việc

BDHSG khối 12

 

- Các tổ KĐCL làm việc

BDHSG khối 12

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần 15- năm học 2021-2022

- Dạy học trực tiếp 39 lớp theo TKB số 10 và KH tuần 15, Dạy nghề trực tiếp Khối 11 chiều thứ 7, Dạy&học thực hành  QPAN theo KH và TKB. Phân luồng HS vào và ra cổng trường theo quy định, nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 5K.

- Toàn thể CBGV-NV, HS thực hiện nghiêm túc QCCM,  nội quy, quy chế dạy học trực tiếp. Tích cực hoàn thành BDTX modul 4. Tiếp tục hoàn thiện đề cương SKKN để về Sở ngày 23/12. Các tổ nhóm tổ chức dạy đổi mới PPDH theo NCBHMH. Bồi dưỡng HSG khối 12 tuần cuối.

- GVCN tổ chức chào cờ tại lớp, tiếp tục phát động thi đua “dạy tốt- học tốt” chào mừng ngày 22/12 và Xuân 2022.  Quan tâm giáo dục HS mọi mặt, kiểm tra nhiệm vụ HS, hoàn thành các khoản đóng góp HK1: Sổ liên lạc điện tử, tiền gửi xe….HP chính khoá, học thêm và các khoản thu khác theo quy định trong HK1. Chuẩn bị hoàn thành các KHGD HK1.

- GVCN 2 lớp trực điều hành HS đến vệ sinh trường đảm bảo “5K”.

- Ban giám hiệu trực theo khối KT-GS nền nếp, nhiệm vụ giáo viên trên lớp.

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án thi KHKT cấp Tỉnh. Gặp mặt Đội tuyển thi HSG K12.

- Các tổ Kiểm tra nội bộ Hồ sơ KĐCL- trường chuẩn QG theo các tiêu chuẩn, Các bộ phận phụ trách các tiêu chuẩn hoàn thành minh chứng qua kiểm tra còn thiếu.

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                       Nguyễn  Bá Tình

 

 

 

 

 

 

Tin mới
Đăng nhập