Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An
Kế hoạch tuần 18 năm học 2021-2022
In trang

        SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3

KẾ HOẠCH TUẦN 18 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày: 03/01/2021 đến ngày 09/01/2022)

Phụ trách hội ý GVCN: Vũ Văn Tân-  Phó Hiệu trưởng

Trực vệ sinh trường: Lớp 10D4- GVCN: Võ Thị Ánh Tuyết

Lớp 12A2-GVCN:  Quách Hữu Khương

Thứ/ Ngày

Trực chính

BGH

Trực nền nếp

Trực

Bv

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi Tối

Thứ 2

03/01/

2022

T. Tân

 

Ban nền nếp

C. Phương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy&học

- 7 giờ 00: Hội ý HĐGVCN

- 7giờ 15 phút:Tiết 1: cả 3 khối VGCN trực tiếp

- Tiết 4: Họp Cấp uỷ, BGH, TTCM, CTCĐ, BTĐ

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, Học GDQPAN, dạy bù CK theo TKB

- Lớp 10D4 VS

 

Thứ 3

04/01

 

C. Hồng

T. M. Tình nghỉ

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy&học

 

- 14 giờ 00 phút: Họp các tổ, nhóm CM

- 16 giờ: Họp Chi bộ

- Lớp 12A2 VS

 

Thứ 4

05/01

T. M. Tình

T. Tân nghỉ

 

 

C. Phương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy&học

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, Học GDQPAN, dạy bù CK theo TKB

- Lớp 10D4 VS

 

Thứ 5

06/01

T. Tân

T.B.Tình nghỉ

 

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy&học

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, Học GDQPAN, dạy bù CK theo TKB

- Lớp 12A2VS

 

Thứ 6

07/01

T. M. Tình

C. Hồng nghỉ

 

C. Phương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

 

- Dạy&học

 

- 14 giờ 00 phút: Dạy thêm& học thêm, Học GDQPAN, dạy bù CK theo TKB

- Lớp 10D4 VS

 

Thứ 7

08/01

C. Hồng

 

C. Thương

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Dạy&học

- Kết thúc chương trình HK1, Hoàn thành đánh giá, xếp loại HL+HK HK1 trong sổ điểm điện tử.

- GVCN hoàn thành các khoản đóng góp của HS theo quy định

- 14 giờ 00 phút: Khối 11 dạy học nghề PT

- Dạy bù CK

- Lớp 12A2 VS

- BGH Kiểm tra QCCM trong sổ đầu bài HK1(cả trực tuyến và trực tiếp)

 

CN

09/01

T.B.Tình

 

Bác Quang

Bác Châu

Bác Hải

- Các tổ kiểm định chất lượng làm việc theo KH của Tổ

(Hoàn thành Phiếu đánh giá các tiêu chuẩn nạp về HT)

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần 18- năm học 2021-2022

- Dạy học  trực tiếp 39 lớp theo TKB, Dạy bù chính khoá, Dạy&học thực hành  QPAN, dạy nghề PT theo KH và dạy thêm ôn tập theo TKB. Nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 5K.

- Tất cả các môn học hoàn thành chương trình HK1 và Hoàn thành KTĐG học kỳ 1 theo đúng thông tư 26/2020.

- Toàn thể CBGV-NV, HS thực hiện nghiêm túc QCCM,  nội quy, quy chế dạy học trực tiếp. Tích cực hoàn thành BDTX modul 5. Hoàn thành nhập điểm số trong sổ điểm điện tử, hoàn thành KHGD học kỳ 1.

- GVCN tổ chức chào cờ tại lớp, tiếp tục phát động thi đua “dạy tốt- học tốt”  lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân 2022.  Hoàn thành việc đánh giá xếp loại HK học sinh học kỳ 1, duyệt với BGH phụ trách, hoàn thành nhập HK của HS vào sổ điểm điện tử, khoá kiểm diện HK1. Hoàn thành các khoãn đóng góp của HS trong HK1 theo quy định.

- GVCN 2 lớp trực điều hành HS đến vệ sinh trường đảm bảo “5K”.

- Các tổ CM họp rà soát KHGD học kỳ 1, phân công chuyên môn HK2, triển khai KH học kỳ 2. Sinh hoạt báo cáo chuyên đề chuyên môn, góp ý tiết dạy theo NCBH…

- Ban giám hiệu trực theo khối KT-GS nền nếp, nhiệm vụ giáo viên trên lớp, chấn chỉnh HS sử dụng điện thoại trái quy định. Hoàn thiện số liệu thi đua tập thể và cá nhân CBGVNV và HS. Trình hồ sơ làm việc với Đoàn thanh tra tài chính Tỉnh.

- Các tổ Kiểm tra nội bộ Hồ sơ KĐCL- trường chuẩn QG theo các tiêu chuẩn, Các bộ phận phụ trách các tiêu chuẩn hoàn thành minh chứng qua kiểm tra còn thiếu.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn  Bá Tình

 

 

 

 

 

 

Tin mới
Đăng nhập